ELI LINDÉN

NYFIKENHET & PASSION!
unnamed.jpg

Från konstutställningar i Berlin till sexpositiv feminism på hemmaplan - oavsett vad jag jobbar med så brinner jag för att hitta nya infallsvinklar och att bredda perspektiven.

Jag är utbildad genusvetare, historiker och projektledare. Ofta möts de olika perspektiven och skapar helhet under mina uppdrag.

 

De senaste femton åren har jag främst arbetat med frågor som rör genus, kön och sexualiteter men med en bakgrund som gräsrotsaktivist har jag slagits ihärdigt för allt från antirasism och klassperspektiv till tillgänglighetsfrågor. Att utgå från allas olika erfarenheter och se hur de hänger samman kallas numera för intersektionalitet.

HUR JOBBAR JAG?

Ledarskap
 

För mig ligger långsiktig empowerment som en självklar grund för all slags teamledning - att se sin egen makt och att använda den på ett så demokratiskt och stärkande sätt som möjligt.

Trots att många av de ideella organisationer jag arbetar med kämpar för demokrati, tillgänglighet och mångfald så har flera av de olika aktörerna problem att uppnå detta internt.

Den psykosociala arbetsmiljön glöms bort och prioriteras ner till förmån för de samhällsförändrande mål som hägrar vid horisonten.

Utbrändhet är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Kvinnor är den mest drabbade gruppen och många 80-, 90- och

00-talister visar tydliga utbrändhetssymtom innan de ens kommit ut i arbetslivet.

Om vi verkligen vill förändra samhället på allvar så tror jag på att gräva där vi står, även om det är jobbigare än att lägga fokus nån stans långt bort ifrån sig själv.

Kommunikation

Den viktigaste grundstenen i att skapa ett projekt eller nå ut med sitt budskap är att kunna kommunicera.

Med en bakgrund inom både genusvetenskap och historia vill jag ta ner de teoretiska perspektiven och skapa dialog om både dåtid, samtid och framtid.

Jag har jobbat för tidningar, kommunikations-byråer och bloggar i över femton års tid. Jag har varit både redaktör, copywriter, reporter och fotograf men oavsett titel så har mitt fokus alltid legat vid att skapa förståelse och bredda perspektiven.

Det har handlat om allt från att utarbeta PR-strategier till att göra djuplodande intervjuer, krönikor och reportage.

Jag är idag aktiv frilansreporter. Ett axplock av mina texter hittar ni nedan:

Det vita våldets tid

Alice Bah Kuhnke imponerad av Nässjös konstscen

Schyman vägrar lämna marken

Konst, kultur och att skriva historia

Vita väggar och tysta rum ger mig utslag. För mig handlar konst och kultur om när hjärtat börjar slå lite snabbare, när öronen fylls av andra ljud och blicken plötsligt får syn på något nytt.

Jag har samarbetat med flera av landets tyngsta minnesinstitutioner, ofta med målet att ge osynliggjorda historier plats och att ge besökarna en chans att bidra med sina erfarenheter och perspektiv.

Som kurator har jag producerat utställningar i både Stockholm och Berlin. Det viktigaste för mig har aldrig varit att visa på de senaste trenderna eller på det mest noggranna

hantverket. Istället har fokus legat vid delaktighet och medskapande - jag har velat påverka och skapa förändring.

Med mina egna foton, installationer och konst-projekt har jag strävat efter att väcka lust hos andra och att få min egen puls att bulta lite hårdare. Min konst har bland annat visats på Kulturhuset i Stockholm, Arbis i Helsingfors, Kunst Kaserne Berlin och Substation i Singapore.